گروه فنی مهندسی کادوس (عضو رسمی سندیکا)

نحوه بهینه سازی پوشش داخلی ساختمان

عایق حرارتی یکی از مهمترین شاکله های بهینه سازی انرژی

تاریخ انتشار : سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۵

عایق حرارتی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ در چند دهه گذشته بالارفتن تقاضا براي حفظ انرژي در ساختمان ، منجر به استفاده وسيع از مصالح عايق كدر در پوشش ساختمان  شده و همچنين باعث تاكيد زياد برروي كاهش تقاضاي گرمايش در فصول سرد، از طريق طراحي مناسب گرديده است.

عایق حرارتی

در ضمن عايق كاري باعث كاهش بار سرمايي مي گردد و لذا در ساختمان هاي كم مصرف  در همه جاي اروپا قابل اجرا مي باشد.

در اروپاي شمالي، استاندارد هاي نياز به عايق كاري حرارتي، بسيار دقيق و لازم الاجرا است. مقادير ضريب عايق (U) براي ديوارها و سقف ها به ترتيب از 3/0 و2/0 مي باشد كه برابر با استاندارهاي خانه هاي كم مصرف در بيشتر نقاط ديگر اروپا است. خانه هاي فوق ايزوله در دانمارك داراي ضريب U، مي باشند كه نمونه اي از ساختمان هاي اسكلت چوبي كوچك (تيرو ستوني)، حداكثر 4 طبقه مي باشند.

                                        عایق حرارتی

تكنيك هاي ابر ايزوله را مي توان در ساختمان هاي بلند مرتبه نيز به كاربرد: مثلا مي توان از پانل هاي پيش ساخته با 20 ميلي متر مواد عايق با كيفيت ايزوله بالا،استفاده كرد يا از ديواره هاي آجر سفالي دو جداره با 20 ميلي متر لايه عايق استفاده نمود.يك پوشش عايق حرارتي خوب، بدون پل حرارتي، مي تواند باعث كاهش نياز به گرمايش نيز آسايش حرارتي بيشتر ناشي از بلا رفتن دماي سطوح داخلي گردد. بايك پوشش با عايق حرارتي خوب، مي توان وسايل گرمازا را در هر قسمت اتاق قرار داد و ديگر لازم نيست آن ها را حتما زير پنجره ها، براي مقابله با خشكي هوا يا تابش از/ به سطوح سردتر قرار داد.

ديوارهاي خارجي/ديوارهاي لغزشي

عايق حرارتي بايستي در سمت بيروني ديوارهاي داخلي بنا قرار گيرد و در صورت استفاده در قسمت داخلي ديوارهاي خارجي بنا، تقريبا هيچ گونه حفاظي ايجاد نمي كند.

                                                عایق حرارتی

عايق حرارتي ديوارهاي خارجي را مي توان، هم بر روي سطح خارجي ديوار، هم در هسته ديوارهاي دو جداره و هم بر روي قسمت داخلي قرار داد. از روش عايق كاري ديوارها، با قابليت تهويه فضاي داخلي ديوارهاي دو جداره نيز مي توان استفاده نمود.

عایق حراراتی

عایق حرارتی

ساختمان

ساختمان

ديوارهاي خارجي (نماهاي قابل تهويه)

نماي تهويه شده به عنوان راه حلي مناسب براي اقليم هاي مختلف، قابل استفاده و خصوصا براي اقليم گرم و مرطوب توصيه مي گردد. با تهويه مناسب فضاي داخلي ديوار، مي توان از پديده تبريد جلوگيري كرد. همچنين پوسته خارجي بنا از اثرات محيطي در امان است و نيز از گرم شدن بيش از حد در تابستان محفوظ است.

عایق حرارتی

پست های اخیر