گروه فنی مهندسی کادوس (عضو رسمی سندیکا)

5 نوع جرثقیل مورد نیاز در سازه های بزرگ

 5 مدل جرثقيلي كه در كار ساخت و ساز مورد استفاده قرار مي گيرند

جرثقيل يك ماشين بسيار نيرومند و سنگين است كه براي بلند كردن، پايين گذاشتن و يا جابجايي اجسام سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد. جرثقيل ها عموما در كارهاي ساختماني و صنعتي و نيز اسمبل كردن دستگاه ها و سازه ها مورد استفاده قرارمي گيرند. در واقع جرثقيل ها كار ما را براي بلندكردن اجسام در شراطي كه صنايع روز به روز بزرگتر مي شوند راحت مي كنند. امروز ما به مدد جرثقيل ها مي توانيم بر روي زمين، داخل دريا و يا در ارتفاعات بلند و بر روي آسمان خراش ها امر جابجايي بار را انجام دهيم.

در اين مقاله 12 مدل جرثقيل كه عموما در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار مي گيرند را به شما معرفي مي كنيم. اين جرثقيل ها داراي كاربردهاي متفاوت در محل هاي متفاوت مي باشند:

 1. جرثقيل معلق
 2. جرثقيل تلسكوپي
 3. جرثقيل بندري
 4. جرثقيل خزنده يا كراولر
 5. جرثقيل راف ترين زمين هاي ناهموار
 6. جرثقيل متحرك معمول
 7. جرثقيل سوارشونده بر روي كاميون
 8. جرثقيل روي عرشه كشتي
 9. جرثقيل ريلي
 10. 10) جرثقيل تلسكوپي
 11. جرثقيل هليكوپتري
 12. جرثقيل برجي

جرثقيل معلق

جرثقيل هاي معلق كه عموما به آنها كشتي هاي جرثقيل دار نيز مي گويند، عموما در سواحل و براي ساخت و ساز مورد استفاده قرار مي گيرند و براي برداشتن بارهاي حجيم و سنگين كاربردي مي باشند. اين جرثقيل ها همچنين براي بارگيري و يا تخليه ي كشتي ها و يا حتي بلند كردن لنج ها از روي آب نيز قابل استفاده هستند. اين جرثقيل ها بر روي كشتي ثابت هستند. ظرفيت اين جرثقيل ها بسته به نوعشان تا 9 هزار تن هم مي باشد.

floating crane

جرثقيل تلسكوپي

جرثقيل هاي تلسكوپي داراي يك بوم بلند و چند بوم داخل آن هستند كه تا فاصله ي زيادي را قابل باز شدن مي باشد. اين جرثقيل ها از مكانيزم هيدروليك براي كاركردن استفاده مي كنند.

جرثقيل هاي تلسكوپي همچنين براي حمل بار از نقطه اي به نقطه ي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند. همينطور براي انتقال يك بار سنگين تا ارتفاع بسيار بالا عموما از جرثقيل هاي تلسكوپي استفاده مي شود. دليل اين امر قابليت باز يا بسته شدن اين جرثقيل ها بر اساس ارتفاع مورد نياز مي باشد. اين جرثقيل ها براي نجا افراد از ارتفاعات بلند مورد استفاده ي آتش نشاني نيز مي باشند.

telescopic cranes

جرثقيل بندري

جرثقيل هاي بندري عموما در بنادر و براي بارگيري و تخليه كشتي ها مورد استفاده قرار مي گيرند. انعطاف پذيري جرثقيل هاي بندري قابليت استفاده از آنها در شرايط مختلف را مي دهد. مزيت اصلي اين نوع جرثقيل ها اين است كه در دسته ي قوي ترين جرثقيل ها قرار دارند. اين بدين معنيست كه بارهاي فوق سنگين با امنيت بالايي جابجا مي شوند.

harbour cranes

جرثقيل خزنده يا كراولر

جرثقيل هاي كراولر بواسطه ي چرخ هاي زنجيري جابجا مي شوند. اين جرثقيل ها كاربردهاي خاصي دارند و از اينرو براي هر نوع كاري مناسب نمي باشند. اين جرثقيل ها بر روي زمين هاي ناهموار قابليت كار كردن دارند. كار بر روي خاك نرم از ديگر ويژگي هاي اين نوع جرثقيل است. براي جرثقيل كراولر نياز نيست تا سايت را آماده سازي كنيم و اين يك مزيت بزرگ است. اين در حالي است كه براي جرثقيل هاي تلسكوپي بايد محل جك ها مسطح و محكم باشد. اين مزيت نسبي يك عيب هم محسوب مي شود بطوريكه جرثقيل هاي خزنده بسيار سنگين بوده و حركت شان بسيار كند است. كار با اين جرثقيل ها هزينه ي بيشتري را به دليل كندي كار بر كاربران آن تحميل مي كند. اين جرثقيل ها عموما بواسطه ي تريلي هاي كمرشكن حمل مي شوند.

crawler cranes

جرثقيل راف ترين زمين هاي ناهموار

جرثقيل زمين هاي ناهموار عموما داراي 4 جرخ مي باشد. معمولا اين نوع جرثقيل ها بر روي سطوح ناهموار مورد استفاده قرار مي گيرند. براي تثبيت اين جرثقيل ها در حين كار از جك استفاده مي شود. اين جرثقيل ها تنها از يك موتور بهره مي برند كه بدين معني است كه جرثقيل و ماشين هر دو با يك موتوركار مي كنند. بهره گيري از اين جرثقيل ها به اين دليل است كه جرثقيل هاي تلسكوپي معمولي قابليت مانور در زمين هاي ناهموار را ندارند.

 rough terrain crane

جرثقيل متحرك معمول

اين جرثقيل ها با سرعت خوبي در سطح شهرها حركت مي كنند. همچنين اين جرثقيل ها عموما تعداد تاير بيشتري نسبت به جرثقيلي كه در بخش قبل توضيح داده شد دارند.تفاوت عمده اين جرثقيل ها با جرثقيل هاي سطوح ناهموار اين است كه اين جرثقيل ها براي داخل شهر مورد استفاده قرار مي گيرند و جرثقيل هاي بخش قبل در خارج از شهر و سطوح ناهموار.

 All Terrain Crane 1

جرثقيل سوارشونده بر روي كاميون

اين نوع از جرثقيل ها نيز داراي يك موتور براي جرثقيل و ماشين مي باشند. اين جرثقيل ها بر روي يك كاميون و يا خاور سوار مي شوند. بدين معني كه شركت معرفي آنها را نساخته و در حقيقت در كارگاه بر روي كاميون سوار شده اند.در اين نوع جرثقيل ها نيز از جك براي تثبيت جرثقيل در حين كار استفاده مي شود. مزيت قابل توجه اين جرثقيل هاي كاميوني اين است كه مي توانند در بزرگراه ها تردد كنند. عموم اين جرثقيل ها داراي چرخش 180 درجه اين هستند ولي بعضي از انواع آنها مي توانند 360 درجه بچرخند.

 truck mounted crane

جرثقيل عرشه اي

در اين نوع جرثقيل ها قسمت پاييني جرثقيل ثابت است و عموما در بنادر مورد استفاده قرار مي گيرد. كاربرد عمده اين جرثقيل عرشه اي بارگيري و تخليه ي كشتي هاست. كار با اين جرثقيل ها حساسيت هاي خاص خودش را دارد.

B1065680943

جرثقيل ريلي

اين نوع جرثقيل ها مورد استفاده از مسيرهاي ريلي هستند. جرثقيل هاي ريلي براي كار ساخت و ساز در مسيرهاي راه آهن مورد استفاده قرار مي گيرند. جرثقلي هاي ريلي توانايي حركت در جاده ها را ندارند

 railroad cranes

جرثقيل تلسكوپي

اين جرثقيل ها داراي بوم تلسكوپي جمع شونده هستند. كاربرد عمده ي اين جرثقيل ها بلند كردن پالت ها و نصب سازه هاي صنعتي و ساختماني مي باشد. جرثقيل هاي تلسكوپي در راستاي انجام پروژه هاي شهري بسيار ساده طراحي شده اند. اين جرثقيل ها مي توانند 360 درجه بچرخند و از جك براي تثبيت موقعيت آنها در هنگام برداشتن بار استفاده مي شود.

 All Terrain Crane

جرثقيل هليكوپتري

اين جرثقيل ها كه به آنها جرثقيل آسماني نيز گفته مي شود مي توانند بارهاي سنگين را به صورت هوايي جابجا كنند. عموما اين جرثقيل ها در ارتفاعات و در مكان هايي كه امكان كار كردن ماشين وجود ندارد به كار گرفته مي شوند. همچنين براي كار در ساختمانهاي بسيار بلند از جرثقيل هاي هليكوپتري استفاده مي شود. اين جرثقيل ها از خودرو و قايق تا استخر هاي پيش ساخته را حمل مي كنند. اين جرثقيل ها براي عمليات امدادي نيز كاربرد دارند.

 different types of cranes

جرثقيل برجي يا تاوركرين

اين جرثقيل ها جزء پركاربردترين جرثقيل ها براي كارهاي ساختماني هستند. جرثقيل هاي برجي معمولا يا بواسطه ي سيمان به زمين وصل مي شوند و يا به بخشي از ساره متصل هستند. اين جرثقيل ها براي ساخت ساختمان هاي بلند مورد استفاده قرار مي گيرند. اين جرثقيل ها مي توانند تا وزن 20 تن را بلند كنند و ارتفاع آنها تا 256 متر قابل افزايش است.اپراتورهاي اين جرثقيل ها از دستگاه هاي راديويي و علائمي بصري به عنوان رسانه ارتباطي استفاده مي كنند.

tower crane

پست های اخیر