گروه فنی مهندسی کادوس (عضو رسمی سندیکا)

درباره ما

پروژه کامل مدیریت

اگر می‌خواهید ساده ترین رویکرد را اجرا کنید، می‌توانید پروژه خود را فقط با ایجاد فهرست وظایفی که باید آنها انجام دهید مدیریت کنید و وظایف انجام شده و کارهایی که هنوز کامل نشده اند را پیگیری کنید. هنگامی‌که کاری را انجام می‌دهید، آن را فقط از لیست حذف کنید و سپس برای ادامه کار دیگری را دنبال کنید. اگر در هر زمانی متوجه شدید که کاری را از قلم انداخته اید، بلافاصله به لیست خود رجوع کرده و قبل از اینکه آن را فراموش کنید، آن را اضافه کنید. قلم و کاغذ همه چیزهایی است که برای این کار نیاز دارید.من شروع به پیگیری پروژه‌های خود با روش قلم و کاغذی که در بالا توضیح داده شد، کردم اما در طول زمان، روش خود را تکامل و تصحیح کردم. در حال حاضر از سیستمی‌ استفاده میکنم که برخی از ایده‌ها را از متدلوژی تفکر چابک (Agile) می‌گیرد. حتی اگر این ایده‌ها از دنیای نرم افزاری باشد، آنها واقعا می‌توانند به هر نوع پروژه اعمال شوند.

تاییدیه ها

معمار

هنری سانچز

بک­ لاگ شامل لیست وظایفی است که برای تکمیل پروژه خود نیاز است که آنها راانجام دهید، و همچنین شامل اطلاعاتی مربوط به آن وظایف است.

مدیر برنامه

الکس تیلور

روش فعلی مورد استفاده ی من بسیار ساده است و می‌توان آن را در یک صفحه گسترده اجرا کرد.